Our Team

Munganga Djunga

Defender

Mziwokuthula Zimu

Striker

Ndamulelo Mugadi

Left Winger

Phathutshedzo Nange

Right/Back Mid

Previous Page